Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Puur Kinderyoga
Prins Hendrikkade 121b
3071KK Rotterdam

KvK: 72874996

BTW nr: NL182397300B01

Deelname aan de lessen, cursus of workshop van Puur Kinderyoga betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels.

Lidmaatschap en betaling
De deelnemer gaat een overeenkomst aan voor een bepaalde periode.  Je betaald voor een periode en voor je plek, niet voor je aanwezigheid. De tarieven van een les of cursus staan vermeld op de website en dienen vooraf betaald te worden. De inschrijving is pas definitief als de betaling voorafgaande aan de eerste les voldaan is. Is het financieel niet haalbaar, dan kun je aansprak maken op het sport & cultuurfonds. Neem hiervoor contact op met een mediator bij jou in de buurt, bijvoorbeeld een gymleraar van school. Puur Kinderyoga kan je doorverwijzen naar de mediator van jouw wijk.

Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties regio Rotterdam. (Zie de website voor de juiste weken.) Je betaald alleen voor de lessen en niet voor de vakanties.

Aanmelden


Aanmelden voor een yogales, cursus of workshop kan via info@puurkinderyoga.nl of via het contactformulier via de website. De lessen of cursus gaan van start bij voldoende aanmeldingen. Puur Kinderyoga zal bij onvoldoende aanmeldingen de deelnemers tijdig op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een ander tijdstip of andere groep. Dit gebeurt in overleg met de deelnemer.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid


Als jouw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dien je dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les door te geven door middel van telefonisch contact, een whatsapp 0627877887 of mail naar info@puurkinderyoga.nl. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is mogelijk in overleg, op voorwaarde dat de afmelding minimaal 24u vooraf aan de les heeft plaats gevonden en als er plek is in een andere cursusgroep die draait binnen desbetreffende cursusperiode. Indien de yogadocent afwezig is door ziekte of anders, wordt er in principe voor vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk is, wordt de les ingehaald. 

Ongevallen en aansprakelijkheid


Puur Kinderyoga is niet aansprakelijk voor blessure of lichamelijk letsel. Het deelnemen aan de lessen vindt volledig plaats op eigen risico van de deelnemer. Bij twijfel aan zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Zijn er lichamelijke en/of psychische klachten, dan is het aan te raden eerst met de huisarts/behandelaar te overleggen of het deelnemen aan de lessen tot de mogelijkheden behoort. Daarbij is de ouder/verzorger verplicht lichamelijke en/of psychische klachten en/of medicatiegebruik voor aanvang van de les of cursus te melden aan de docent van Puur Kinderyoga. Puur Kinderyoga stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouder(s)/verzorger(s).

Puur Kinderyoga stelt ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan eigendommen van Puur Kinderyoga en/of de desbetreffende locatie.

Copyright
Niets van de website mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Puur Kinderyoga.

Alle door Puur Kinderyoga verstrekte informatie, adviezen alsmede cursusmateriaal t.b.v. de lessen en workshops zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor eigen doeleinde en mogen niet openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd worden of ter kennis aan derden worden gebracht.

De auteursrechten van aangeboden en beschikbare workshops en readers berusten bij Puur Kinderyoga.

Slot
Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen ten aller tijde door Puur Kinderyoga worden vastgesteld.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Puur Baby Spa & Wellness